top of page
Search
  • Writer's pictureEran Landau

Decor Secrets: Haveli Style - כתבה מעניינת, שווה צפיה!!

Updated: Oct 19, 2018

https://www.livspace.com/magazine/decor-secrets-haveli-style/Havelis בתי המידות העתיקים של הודו נבנו בצורת מלבן כאשר כל הכניסות פונות פנימה לחצר מרכזית. צורת בניה זו שימשה הן לפרטיות והן להגנה מפולשי המדבר. בית החצר ההודי המסורתי בנוי על עקרונות Vastu Shastra, אשר קובעים כי כל החללים נובעים ממרכז הבית. כל הפעילויות סובבות סביב המרכז, אשר יש כוח אלוהי ואנרגיה הקשורים אליו. דלתות ההאוולי המעוטרות נבנו כדי לשקף את מעמדה של המשפחה ואת עושרה. מכוסים בגדרות עץ, מתכת מרוקעת וציורי קיר משוכללים, הכניסות הגדולות האלה העידו על הפאר שבפנים.... את הדלתות האלה אנחנו מביאים

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page