שולחן סלון
שולחן עץ
שולחן עץ
שולחן עץ
שולחן כתיבה
L078-02
שולחן סלון
שולחן עץ
שולחן עץ
L057-02
שולחן משרדי